StarT Nedir?

 

Sloganımız: “öğrenmek paylaşmaktır”

StarT; okulları, anaokullarını, müfredat dışı faaliyet gruplarını ve ailelerin yanı sıra, medya da dahil olmak üzere diğer tüm ilgili kurum ve grupları işbirlikli öğrenmenin coşkusunu paylaşmak üzere bir araya gelmeye davet eder.

StarT'de, öğrenme topluluklarına; disiplinler arası, işbirliğine dayalı ve proje tabanlı öğrenmeyi gerçekleştirmek üzere destek ve görünürlük sağlanır. Ödüller verilir.

StarT yarışmasının iki kategorisi vardır:

1) Üç yaş ile 18 yaş aralığında çocuk ve gençlere yönelik projeler kategorisi

2) Öğretmenler, eğitmenler ve ebeveynler tarafından gerçekleştirilen en iyi eğitim uygulamaları kategorisi

Bu yarışmaya herkes çalışmalarını kısa videolar ile birlikte kısa öğrenim günlükleri şeklinde raporlayarak her yıl katılabilir. Katılımcılardan istenen, çalışmalarının; bilime, teknolojiye, matematiğe yer vermesi ve belirlenmiş yedi adet StarT temalarından birisine uygun olmasıdır. Değerlendirme kriterlerinde öğrencilerin aktif rolü, işbirliği ve disiplinler arası çalışmanın önemine vurgu yapılmaktadır. StarT 2018-2019 için kaydınızı bu siteden yapabilirsiniz.

StarT programı ayrıca; StarT-Günleri, StarT-Festivalleri ve LUMA StarT Galası gibi etkinlikler ile birlikte sanal bilim klubü , StarT elçileri ve çeşitli kurumlar- üniversiteler ile işbirliğini de içerir. Uluslararası LUMA StarT Programının Türkiye temsilcisi, StarT Türkiye’dir.   

StarT'de, her çocuk ve genç, takım çalışması aracılığıyla bir Star olabilir - hoş geldiniz!

 

 

Neden StarT?

 

StarT; bilim, teknoloji ve matematik ile ilgili projelerin yürütülmesini destekleyen heyecan verici ve teşvik edici bir platformdur. Çok yönlü StarT temaları ve proje bazlı öğrenme yaklaşımı, öğrenme topluluklarının StarT sürecinden ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde yararlanmalarına olanak sağlar. StarT'nin çalışma ve düşünme tarzı araştırmaya dayanır.

Seçkin projeler ve eğitim uygulamaları gerçekleştiren öğretmenler ve öğrenciler StarT’de  birçok düzeyde tanınırlık ve görünürlük kazanırlar. En iyi eğitim uygulamaları ve öğrenci projeleri ödül alır. Ödül kazanan gruplar 2017 yılından başlayarak Finlandiya'ya unutulmaz geziler ile ödüllendirilmiştir.

Tüm StarT katılımcılarını, çalışmalarını öğrencilerinin sorularını ve ilgilerini temel alarak yapılandırmaları için teşvik ediyoruz. Buna ek olarak StarT katılımcılarını projelerinde diğer okullar, üniversiteler, organizasyonlar, şirketler ve benzeri diğer kurumlar ile işbirliği yapmak üzere motive etmeyi umuyoruz.

StarT ayrıca modern teknolojinin yanı sıra okul dışındaki diğer öğrenme ortamlarının kullanımını da teşvik eder. örneğin  StarT'de sanat ve bilimin bütünleştirilmesi, bilim tiyatrosu biçimindeki drama yoluyla teşvik edilir. StarT'deki projeler ve yaratımlar; doğal bilimleri, matematiği ve teknolojiyi müzik, görsel sanatlar, drama, dil ve spor gibi diğer disiplinlerle bir araya getirir.

 

StarT bir yarışmadan daha fazlasıdır

Uluslararası StarT'nin formasyonu bir yarışma olarak görünse de, StarT bundan çok daha fazlasıdır: Öğrenmenin coşkusunu paylaşmak üzere insanları dünyanın dört bir yanından bir araya getiren bir platformdur.

StarT; sorgulamaya dayalı öğrenmeyi, proje tabanlı öğrenmeyi ve fenomene dayalı öğrenmeyi birleştirir. Bilim, matematik ve teknolojiye disiplinlerarası ve ilgi odaklı bir yaklaşımı teşvik eder. StarT programı, yeni fikirler geliştirmenin coşkusunu artırmayı ve konu sınırlaması olmaksızın öğrenmeyi geliştirmeyi amaçlamaktadır. StarT, öğrencilerin bilime, teknolojiye ve matematiğe olan ilgisini, yaratıcı çalışma yöntemleri ve ilginç içerikler ile desteklemektedir.

StarT aynı zamanda, bu ilginç içerikler ve yaratıcı çalışma yöntemleri aracılığı ile kız öğrencilerin bilim, teknoloji ve matematiğe olan ilgilerini de destekler.

StarT, katılımcılara proje bazlı öğrenmeyi gerçekleştirmeleri için birçok destek sunar. Örneğin, herkese istedikleri zaman, herhangi bir yerden katılabilecekleri ücretsiz bir sanal bilim kulübü sağlar. Ayrıca, web sitesinde ücretsiz bir materyal bankasını da saklar ve günceller.

 

Uluslararası StarT Yarışması,  Finlandiya LUMA Merkezi tarafından düzenlenmektedir.

StarT' nin  sahibi ve ana uygulayıcısı Finlandiya LUMA Merkezidir. Finlandiya LUMA Merkezi, Finlandiya’da toplam on iki bilim ve teknoloji üniversitesinin bir araya gelerek oluşturduğu bir ağdır ve sponsorlar, şirketler gibi diğer işbirliği ortakları ile birlikte Uluslararası StarT' Yarışmasını düzenler.

StarT uzun vadeli bir projedir; 2016'dan beri Finlandiya LUMA Merkezi’nin yıllık eylem planının önemli bir parçası olmuştur. StarT aracılığıyla okullarda ve anaokullarında disiplinler arası ve işbirlikli öğrenmeye dayalı StarT tarzı çalışma ve düşünme biçimlerinin uygulatılması hedeflenmiştir.

 

 

 

Amaçlar ve Uygulama

 

StarT - iyi bir gelecek için hep birlikte

StarT'nin temel amacı, Finlandiya'nın en yeni çekirdek müfredatında vurgulanan araştırmalara ve uygulamalara dayalı yeni bir disiplinler arası, işbirliğine dayalı StarT çalışma ve düşünme tarzının okullarda uygulanmasını sağlamaktır.

StarT, Finlandiya'da nitelikli bilim, teknoloji ve matematik öğretimini gerçekleştirmek üzere çalışan bir üniversiteler ağı olan Finlandiya LUMA Merkezi’nin faaliyetlerinin önemli bir parçasıdır.

StarT; disiplinler arası, proje tabanlı ve fenomene dayalı öğrenmeyi teşvik eder. Bilim ve teknolojiyi, öğrencilerin seviyesine uygun olan, hem heyecan verici ve hem de anlamlı öğrenmeyi sağlayan bir içeriğe yerleştirir. StarT’ye hoş geldiniz. Merhaba.

 

StarT; bilim, teknoloji ve matematiği öğrencilerin yakınına getirir.

StarT'de, erken çocukluk eğitiminden lise öğrencilerine uzanan bir çizgide, öğrenciler gruplar halinde disiplinler arası projeler yürüterek ve işbirliğine dayalı çalışmalar gerçekleştirerek birbirleriyle ve birbirlerinden öğrenirler. Okullarda, anaokullarında ve ders dışı etkinlik gruplarında çocuklar ve gençler tarafından yaratılan projeler; bilim, matematik ve teknolojinin herhangi bir konuya doğal olarak dahil edilmesini sağlar.

StarT, öğrenme topluluğunda proje tabanlı öğrenmeyi ve aktif işbirliğini teşvik eder. Bu, öğrencilerin bilim, teknoloji ve matematik alanlarında gerçek yaşam deneyimlerini elde etmelerini sağlar. StarT, şirketleri, araştırmacıları, diğer okulları, üniversiteleri ve kuruluşları okullara ve anaokullarına yakınlaştırmayı amaçlamaktadır. Öğrenme aynı zamanda hem heyecan verici, hem anlamlı ve hem de etkili olabilir ve StarT buna yöneliktir!

 

Öğrenmek paylaşmaktır.

StarT, okullara ve anaokullarına proje tabanlı öğrenmenin uygulanması için yeni fikirler ve destekler sağlar ve işbirliğine odaklanan yeni bir bilim festivali kültürü kurar. StarT'nin temel amacı, öğrenme topluluğunun rolünü işbirliğine dayalı bir öğrenme ortamı olarak vurgulamaktır.

Öğrenme toplulukları birbirleriyle iletişim kurar, görünürlük ve tanınırlık kazanırlar ve birbirlerinin projelerini ve fikirlerini gördükçe birbirlerinden öğrenirler. En iyi öğrenci projelerine ve eğitimciler tarafından geliştirilen en iyi eğitim uygulamalarına StarT jürisi tarafından ödüller verilir ve büyük ödül, Finlandiya'ya yapılacak bir seyahattir.

 

Öğrenciler ve eğitimciler için tanınırlık ve görünürlük

StarT,  öğrencileri uzmanlar olarak görür ve onları; bilim, matematik ve teknoloji projelerini ilgi odaklı bir yaklaşımla yürütmeye teşvik eder. Öğrencilerin projeleri ve eğitimcilerin en iyi eğitim uygulamaları;  yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı sağlayan StarT Günleri, StarT Festivalleri, uluslararası halk oylaması ve StarT Gala gibi StarT etkinliklerinde sergilenir.

 

StarT: Uygulama seviyeleri

 

StarT modeli, öğrenmenin paylaşmak olduğunu vurgular.  StarT'nin  en önemli parçası, gençlerin yarattığı proje çalışmalarını ve eğitimcilerin yüksek standartlar içeren eğitim uygulamalarını sınıfların dışına çıkarmaktır. StarT'nin uygulandığı dört seviye vardır:

1. Yerel seviye: StarT projeleri anaokullarında, ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde ve ders dışı etkinlik gruplarında gerçekleştirilmektedir.

2. StarT-Günleri: gençler, öğretmenleri ve eğitmenleri çalışmalarını kendi yerel topluluklarıyla paylaşırlar. Bu, StarT projesini oluşturan gruptan daha geniştir.

3. StarT-Festivalleri: Gençlerin çalışmalarını daha geniş bir kitle ile paylaştıkları bölgesel bilim festivalleri - Finlandiya'da, StarT-Festivalleri bölgesel LUMA Merkezleri tarafından düzenlenmektedir. Bununla birlikte, birkaç başka ülke de StarT-Festivalleri düzenlemeye başlamıştır. Türkiye, Estonya ile birlikte StarT Festivallerini düzenleyen ilk iki ülke olma özelliğini taşımaktadır.

4. Uluslararası düzey: Her yıl, dünya çapında yürütülen proje çalışmaları halk oylaması aracılığı ile uluslararası kamuoyu ile paylaşılır. En iyi öğrenci projeleri ve en iyi eğitim uygulamaları Uluslararası Gala Töreninde ödüllendirilir. Öğretmenler ve eğitmenler için ücretsiz bir öğrenim materyalleri bankası tutulur ve paylaşılır. Öğrenim Materyalleri bankası, uluslararası alanda seçkin proje çalışmaları ve eğitim uygulamalarından oluşmaktadır ve her yıl güncellenmektedir.

 StarT’ye katılım ücretsizdir, hoş geldiniz!